Om verksamheten

För att nöjda medarbetare ger bättre resultat!

Hur motiverade är medarbetarna på ditt företag jämfört med andra företag i branschen?

Vad skapar engagerade medarbetare?

Vilken skillnad gör ledarskapet för medarbetarnas prestationer och hur ser det ut i branschen i stort?

Hur effektiv är er kommunikation och hur kan den bli ännu bättre?

Medarbetarindex har en bred erfarenhet av strategiskt HR-arbete i syfte att utveckla organisationen med gedigna undersökningar och relevant jämförelsedata som utgångspunkt.

Resultaten av våra undersökningar analyseras med hjälp av väl beprövade och tillförlitliga metoder och våra konsulter tar tillsammans med företagsledningen fram implementeringsplaner för det kontinuerliga förbättringsarbetet utifrån verksamhetens övergripande prioriteringar.

Ett branschindex skapas genom att data från relevanta företag och organisationer inom en viss bransch sammanställs. Undersökningsresultaten hanteras med största integritet enligt ESOMAR standard. Indexet går inte att härleda till ett specifikt företag eller en enskild organisation.

Våra konsulter arbetar tillsammans med er under planering, genomförande av undersökningen, samt under kommunikationen av resultaten och implementeringen av önskade förändringar och förbättringar.
Företag och organisationer som använder sig av medarbetarundersökningen får i sin rapportering analyser både av sitt eget resultat, samt det egna resultatet jämfört med branschen. Rapporteringen innehåller riskanalys och fokusområden som underlag till fortsatt implementering av åtgärder till följd av undersökningsresultaten.

Exempel på rapporter, utöver analysen av den egna organisationens resultat:

  • Bolag/organisation jämfört med branschen
  • Befattningskategorier
  • Verksamhetskategorier inom en bransch

Våra konsulter genomför även workshops med grupper och avdelningar, konsulttjänster inom förbättringsområden och rullande företagsspecifika undersökningar som uppföljning av specifika åtgärdsområden.