Om oss

För att nöjda medarbetare ger bättre resultat!

Hur motiverade är medarbetarna på ditt företag jämfört med andra företag i branschen?

Vad skapar engagerade medarbetare?

Vilken skillnad gör ledarskapet för medarbetarnas prestationer och hur ser det ut i branschen i stort?

Hur effektiv är er kommunikation och hur kan den bli ännu bättre?

Undersökningarna genomförs på uppdrag av Medarbetarindex av Resolvia som har 15 års erfarenhet av kvalificerade undersökningsmetoder och har ett hundratal kunder i privat och offentlig sektor både i Sverige och internationellt.

Våra konsulter har gedigen erfarenhet från organisations- och ledarutveckling och framgångsrikt förändringsarbete.

– 

Vidya Performance Consulting logo

 

 

 

Vidya Performance Consulting ägs och drivs av Pia Carlberg. Kundens behov dikterar hur projekt och team sätts ihop. Företaget har ett brett nätverk av välmeriterade konsulter inom flera olika områden som arbetar tillsammans för att skapa en skräddarsydd lösning som kunden efterfrågar.

Läs mer om Vidya Performance Consulting på hemsidan.

 

 

 

 

Resolvia är ett undersökningsföretag som lyfter fram och gör resultat lättförståeligt för sina kunder.

Vi erbjuder både standardiserade och skräddarsydda lösningar som tillgodoser våra kunders ökade krav på kunskap, utveckling och förbättringar av kund- och medarbetarrelationer.

Vi har 15 års erfarenhet av kvalificerade undersökningsmetoder och har ett hundratal kunder i privat och offentlig sektor över hela världen.

Läs mer om Resolvia på hemsidan.