För att nöjda medarbetare ger bättre resultat!

Hur motiverade är medarbetarna på ditt företag jämfört med andra företag i branschen?

Vad skapar engagerade medarbetare?

Vilken skillnad gör ledarskapet för medarbetarnas prestationer och hur ser det ut i branschen i stort?

Hur effektiv är er kommunikation och hur kan den bli ännu bättre?

Medarbetarindex

Medarbetarindex ger relevant jämförelsedata till medarbetarundersökningar inom olika branscher. I undersökningarna kombineras ett standardiserat frågebatteri som inkluderar branschspecifika frågor med företagsspecifika valmöjligheter.

Analysen av resultaten ger företagsledningen nya perspektiv utanför den egna organisationen och en väldefinierad implementeringsplan bidrar till att skapa en än mer konkurrenskraftig organisation.

För att nöjdare medarbetare ger bättre resultat.